Aktualności    -   Historia   -   Patron   -   Email
  Dyrektor | Nauczyciele | Samorząd | Galeria | Kontakt  
 
Menu

     SZKOŁA      
Aktualności
Historia
Patron

      KADRA      
Dyrektor
Nauczyciele

   UCZNIOWIE  
Samorząd
Konkursy
Po lekcjach
Sprawdzian po klasie VI
Galeria

        LINKI         
Dla uczniów
Dla rodziców
Dla nauczycieli

   
 
News
 
Historia SP w Potoku Górnym
W czasie okupacji, gdy spalony został budynek Szkoły w Potoku Górnym mieszczący się
w miejscu obecnego domu nauczyciela, przeniesiono siedzibę w inne miejsce nadające się pod szkołę. Powstał wówczas komitet rozbudowy szkoły, na czele którego stanął Ferdynand Kondysar, który udostępnił swoje ziemie leżące w pobliżu placu cerkiewnego pod plac budowy szkoły. Kilka lat trwało zbieranie funduszy na budowę nowego budynku, aż wreszcie w 1955 r., gdy wyburzono opuszczoną Cerkiew Prawosławną, z której materiały przeznaczono na budowę domu nauczyciela , rozpoczęto budowę.

Oto najważniejsze daty z historii szkoły :
1955 rozpoczęcie budowy szkoły przez Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane
1957 uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej szkoły, do której należały :
  na parterze:
- trzy sale lekcyjne;
- pokój nauczycielski;
- gabinet dyrektora;
- świetlica;
- szatnie, oraz
- sala gimnastyczna
na piętrze:
- cztery sale lekcyjne;
- pracownia zajęć praktycznych
- biblioteka
Dyrektorem nowo otwartej szkoły zostaje p. Czesław Doruch, nauczyciel historii. Budynek szkoły
W tym też roku powołano do życia Uniwersytet Powszechny.
1961 powstaje 2-letnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego (szkoła ta istniała 2 lata).
 
1965 prowadzona jest edukacja dla dorosłych – kurs wieczorowy, gdzie dorośli mają możliwość ukończenia kl.VII.
1966 powstanie kl. VII.
1969 dyrektorem zostaje Stanisław Jabłoński.
1970 następuje zmiana na stanowisku dyrektora,odtąd szkołą zarządza pan Jan Kniaź.
1971 szkoła otrzymała instalację centralnego ogrzewania. 
1975 umiera pierwszy dyrektor szkoły p. Czesław Doruch.
1987 odchodzi na emeryturę ówczesny dyrektor Jan Kniaź, a stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Stanisław Domański.
1998 rozpoczęcie rozbudowy szkoły, tutaj należy wspomnieć, iż plany rozbudowy szkoły istniały jeszcze za czasów dyr. Jana Kniazia. Wielokrotnie powoływany był komitet rozbudowy szkoły, lecz różne niesprzyjające okoliczności (w tym finansowe) uniemożliwiały realizację tego planu. Szczegółowa dokumentacja rozbudowy szkoły powstaje za czasów zarządzania szkołą przez dyrektora Stanisława Domańskiego. Rozpoczynają się również prace budowlane.
1999

dyrektorem nowo zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej zostaje Elżbieta Hacia, natomiast dyrektor St. Domański zostaje dyrektorem nowo powstałego Gimnazjum w Szyszkowie. 

2000 Prace budowlane dobiegają końca.
Dnia 12 października, w Potoku Górnym Dzień Edukacji Narodowej połączono z uroczystością otwarcia nowego skrzydła szkoły. Po mszy św. nastąpiła na placu przed szkołą część oficjalna. Edward Hacia, wójt gminy Potok Górny, powitał przybyłych gości, przedstawiciela władz wojewódzkich, Panią kurator Grażynę Wójtowicz - Huba, władz powiatowych i lokalną społeczność, w tym dyrektorów
z całej gminy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, ceremonii poświęcenia dokonał ks. prałat Edward Ludwicki. Głównym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Budowlane z Biłgoraja. Dzięki rozbudowie szkoła zyskała cztery sale lekcyjne w pełni wyposażone i przeznaczone dla dzieci klas od 0 do III. Poza tym, szatnie, łazienki, pomieszczenie dla harcerzy (Harcówka), oraz salę komputerową wyposażoną w komputery podłączone do sieci Internet.
Sprzęt komputerowy zakupiony został dzięki ofiarności rodziców.
W nowej części szkoły znajduje się również nowoczesna kotłownia gazowa.
Obecnie w naszej szkole uczy się (łącznie z oddziałem przedszkolnym) 188 uczniów.

        

 
Obecnie


 
 
Time

 

 
 
Dyrektor | Nauczyciele | Samorząd | Galeria | Kontakt
               Aktualności    -   Historia   -   Patron   -   Email             Copyright 2006 kni@zio